Site Kullanım Hakları

     Bu web sitesinin sahibi EYKAJANS olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi EYKAJANS’a aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz. Siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş sayılırsınız.

     1. EYKAJANS , site ve site uzantılarında mevcut her tür teknik bilgi, resim, dökümanlar, haberler ve diğer tüm bilgi ve dökümanları önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

   2. EYKAJANS web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. EYKAJANS web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili bilgi, doküman veya ürünlerin teknik değerlerinin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu,şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve EYKAJANS’ın WEB sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Web Sayfasında Değişiklik ve Güncelleme Yapma Hakkı

     EYKAJANS işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anından itibaren yürülüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
     EYKAJANS, işlemin kesintiye uğraması, hata , ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Web Sayfalarına Link Verilmesi

     Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, EYKAJANS link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı EYKAJANS dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı EYKAJANS’tan bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartlarında gerçekleşir, EYKAJANS bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. EYKAJANS, bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, EYKAJANS’ın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı

     Eykajans.com Web Sitesi’nin sahibi EYKAJANS Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, teknik bilgiler, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu EYKAJANS’ın ya da EYKAJANS’ın lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. EYKAJANS’dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, kaynak kodlarının kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak EYKAJANS ürünlerini ve yazılımlarını tanıtmak, pazarlamak, teknik bilgi vermek ve önceden satınalınan yazılımların güncelleştirilmesini veya EYKAJANS tarafından ücretsiz olarak verilen yazılımların indirilerek kullanılması amaçlı olabilir. EYKAJANS web sitesinden indirilen yazılım veya firmware lerin hatalı veya yetkisiz kişilerce kullanımından kaynaklanacak zararlardan EYKAJANS sorumlu tutulamaz.

Sorumluluğun Kısıtlandırılması

     EYKAJANS, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. EYKAJANS, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.